Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej na przykładzie woc (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej na przykładzie woc (część pierwsza)

Działalność gospodarcza rozwijana w Polsce w okresie ostatniej dekady wiązała się także z szeregiem zmian i poszukiwań jej nowych form. Wśród nich poszukiwano wszelkich legalnych form i struktur przedsiębiorczości. Wówczas też zwrócono uwagę na możliwości uruchomienia nowych rodzajów działalności związanej z handlem międzynarodowym ułatwiających wymianę towarów na rynku światowym. Do takich form, które znalazły się w kręgu zainteresowania polskich przedsiębiorców, a które znalazły swoje zakotwiczenie w prawie, zostały również zaliczone wolne obszary celne i składy celne oraz agencje celne. Znacznie później pojawiły się składy wolnocłowe (SWC) oraz nowe tzw. sklepy wolnocłowe (Duty Free Shops – DFS). 4 strony - 11987 znaków[...]
4/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość