Znajdź artykuł

Polska administracja celna wobec problemu ochrony dziedzictwa kulturowego

Jednym z istotnych zadań polskiej administracji celnej jest ochrona krajowego i światowego dziedzictwa kulturowego. Przestępczość związana z dobrami kultury, to obok handlu bronią, narkotykami i prostytucją jeden z najpoważniejszych kryminalnych biznesów, gdzie straty społeczne a kryminalne zyski sięgają dziesiątki miliardów dolarów. Jedną z form przestępczości transgranicznej przeciwko dobrom kultury jest ich przemyt. 4 strony - 11989 znaków[...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość