Znajdź artykuł

Polska administracja celna wobec problemu ochrony światowej fauny i flory

5 stron – 14000znaków W Europie bez granic, kluczowe znaczenie ma ochrona i bezpieczeństwo granic zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają służby celne chroniąc ekonomiczne i pozaekonomiczne interesy państw członkowskich. Jednym z istotnych zadań polskiej administracji celnej jest ochrona środowiska naturalnego, w szczególności europejskiej i światowej fauny i flory przed rabunkowym obrotem ginącymi gatunkami. [...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość