Znajdź artykuł

Polska administracja celna w okresie międzywojennym

Po uzyskaniu niepodległości, przed nowym państwem polskim stanęło zadanie zorganizowania na terenie całej Rzeczypospolitej nowej, jednolitej administracji państwowej. Po okresie zaborów w każdej części Polski obowiązywały inne przepisy, inna była struktura administracyjna i warunki ekonomiczne.[...]
8/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość