Polska administracja celna w latach 1939-1989 cz. II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polska administracja celna w latach 1939-1989 cz. II

Pod koniec lat pięćdziesiątych zwiększający się stale obrót towarowy z zagranicą oraz ruch osobowy spowodowały konieczność przygotowania kompleksowego zbioru przepisów celnych. Potrzeba stworzenia nowego prawa celnego wynikała również z wprowadzenia w 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ustawa z dnia 14.07.1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33 poz. 1966 z dnia 25.07.1961 r.) weszła w życie z dniem 01.03.1962 r. Nowa ustawa - Prawo celne składała się z 4 części, 9 rozdziałów i 49 artykułów.[...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość