Polska administracja celna skorzysta z dorobku prawnego Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polska administracja celna skorzysta z dorobku prawnego Unii Europejskiej

Brytyjska, niemiecka, francuska i holenderska administracje celne przyjęły na siebie zadanie dostosowania, do końca 2001 roku, polskiego systemu celnego do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Cztery miliony euro zostało już zabezpieczone na ten cel przez odpowiedni Departament Komisji UE. Nie znaczy to, że suma ta będzie przekazana do dyspozycji polskiej administracji celnej, tym samym dając jej możliwość swobodnego realizowania czterech projektów dostosowawczych (twinningowych) wynikających m.in. z rządowego programu Strategii Działania Polskiej Administracji Celnej oraz Strategii Informatyzacji do 2002 r. [...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość