Znajdź artykuł

Polska administracja celna na forum międzynarodowym

W dniach 4-6 czerwca br. w Tallinie odbyła się II konferencja celna państw regionu Morza Bałtyckiego, zorganizowana przez Komisję Europejską we współpracy z estońską administracją celną w ramach unijnego programu strategicznego rozwoju cła "Customs 2000". Program ten przewiduje m.in. rozwój współpracy służb celnych z sektorem przemysłu i handlu oraz innymi instytucjami administracji rządowych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, usprawniania procedur celnych, dalszego zacieśniania współpracy administracji celnych tego regionu oraz pomocy szkoleniowej.[...]
10/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość