Znajdź artykuł

Polityka celne Unii Europejskiej – terminologia i koncepcja

European Union Customs Policy – Terminology and Concepts

Polityka to forma aktywności człowieka lub grup społecznych ukierunkowana na osiągniecie zamierzonego celu. Współcześnie kojarzona z dorobkiem Maxa Webera utożsamiającym politykę ze sprawowaniem władzy lub dążeniem do wpływu na nią. W swojej wieloaspektowej perspektywie rozumiana jest, jako oddziaływanie państwa w sferze politycznej, społecznej i ekonomicznej w wymiarze wewnętrznym – krajowym i zewnętrznym – zagranicznym. W obszarze społeczno – ekonomicznym przyjmuje postać polityki gospodarczej i handlowej ukierunkowanej na relacje z otoczeniem międzynarodowym. W tej formie stanowi pierwotne źródło dla polityki celnej.[...]
11/2017 str. 418

Kup aby przeczytać całość