Polityka celna zdeterminowana porozumieniami (dokończenie) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polityka celna zdeterminowana porozumieniami (dokończenie)

Kodeks Wartości Celnej GATT Ratyfikacja Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu zwanego Kodeksem Wartości Celnej (KWC), związana jest z zobowiązaniami Polski wynikającymi z ustaleń końcowych Rundy Urugwajskiej GATT. Ustalenie wartości towarów dla potrzeb wyceny celnej jest istotnym elementem składowym szerokiego problemu szacowania wartości towarów w obrocie międzynarodowym. Jest to ściśle związane z ustaleniami podstawy wymiaru cła, podatków i innych opłat granicznych. [...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość