Polak w gronie ekspertów przygotowujących rewolucję w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polak w gronie ekspertów przygotowujących rewolucję w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej

Dynamizm zmian technologicznych, zwłaszcza rozwój Internetu, doprowadził do ogromnych ułatwień w procedurach celnych i relacjach między służbami celnymi i ich klientami. Ten techniczno-technologiczny potencjał daleko wyprzedził regulacje zawarte w prawie celnym. Co więcej często ich uświadomienie przez prawodawców nie od razu skutkuje przyjęciem odpowiednich regulacji prawnych. [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość