Znajdź artykuł

Polak potrafi…

Jak powszechne wiadomo po naszym wejściu do UE i otwarciu dla nas rynków pracy przez niektóre z państw członkowskich, Polacy niemalże masowo zaczęli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszych perspektyw zarobkowych i bytowych. Podejmowali legalną pracę m. in. w Irlandii czy [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość