Znajdź artykuł

Pojęcie pozwolenia w procedurze uszlachetniania czynnego (część druga)

“Wsteczne pozwolenie” Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego powinien zostać złożony nie później niż na 30 dni przed przewidywanym terminem objęcia towarów procedurą. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez wnioskodawcę z trybu określanego umownie jako “wsteczne pozwolenie”. Przy zastosowaniu jego towar może zostać objęty procedurą mimo, że zgłaszający nie legitymuje się udzielonym pozwoleniem, a jedynie złożonym wnioskiem, który będzie dopiero przedmiotem rozpatrywania przez organ celny. Czynność taka może być dokonana na obszarze działania organu celnego właściwego miejscowo do wydania pozwolenia na korzystanie z procedury, który to organ, stosownie do przepisów rozporządzenia, może przyjąć zgłoszenie celne o objęcie towaru procedurą uszlachetniania czynnego, jeżeli do zgłoszenia celnego dołączono kserokopię złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny. [...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość