Znajdź artykuł

Pojęcie importu towarów w ustawodawstwie polskim i unijnym

7 stron – 28760 znaki Od początku lat 90 import towarów do Polski utrzymuje się na wysokim poziomie powodując deficyt w handlu zagranicznym. Istotą tego typu wymiany jest utrzymanie gospodarki krajowej na należytym poziomie poprzez zaopatrzenie jej w dobra, których wyprodukowanie (wytworzenie) jest niemożliwe, znacznie utrudnione lub nierentowne. Co do zasady przywóz z innych państw pozwala na uzupełnienie niedoboru danego dobra na rynku wewnętrznym poszczególnych krajów. [...]
4/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość