Znajdź artykuł

Podsumowanie konferencji „Priorytety Ochrony Własności Intelektualnej”

W dniach 7-9 września 201 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Krakowie oraz w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Ministerstwem Finansów w ramach Polskiej Prezydencji zorganizowane pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka pn. „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce - priorytety na najbliższe lata”. W ramach konferencji odbyło się międzynarodowe sympozjum warsztatowe Służby Celnej pn. „Egzekwowanie praw własności przemysłowej przez organy celne” objęte patronatem prezydencji Polski w Radzie UE. [...]
9/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość