Znajdź artykuł

Podstawa prawna ustalania kosztów postępowania podatkowego

Problemy dotyczące ustalania kosztów postępowania w sprawach podatkowych przed różnymi organami postępowania prawnego rzadko są omawiane w literaturze naukowej. Komentarze do przepisów prawa podatkowego oraz odpowiednie publikacje monograficzne jedynie w sposób generalizujący podejmują niektóre zagadnienia w odniesieniu do zagadnień dotyczących kosztów tego postępowania. Obecnie warto jednak nie tylko podjąć wskazaną problematykę, ale godne uwagi są także zagadnienia dotyczące reguł ustalania kosztów czy prawnych podstaw ich wymierzania. [...]
2/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość