Znajdź artykuł

Podmioty uczestniczące w stosunkach prawnych dotyczących przyjęcia poprzedniej decyzji w sprawach celnych

Subjects involved in legal relationships on the adoption of preliminary decisions in the customs business

Istota zagadnienia.Stosunki prawne, zgodnie z teorią prawa – to normatywne i zagwarantowane przez państwo wolitywne stosunki społeczne, które są wyrażane w konkretnych związkach pomiędzy subiektami praw i obowiązków [1, s. 382]. Z kolei stosunki celne są definiowane jako stosunki społeczne uregulowane normami celno-prawnymi, które występują pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, w pierwszej kolejności uczestnikami zagranicznej działalności gospodarczej a organami celnymi podczas przemieszczania towarów i środków transportu przez granice celne Ukrainy [2, s. 10]. Stosunki celne ze względu na ich charakter dzielą się na: 1) regulowane za pomocą norm celno-prawnych ; 2) takie, które zachodzą w związku z przemieszczaniem towarów i środków transportu przez granice celne ; 3) takie, których obowiązkowymi uczestnikami są specjalnie upoważnione organy władzy państwowej, zapewniające przestrzeganie procedur celnych podczas przemieszczania towarów i środków transportu przez granice celne, przeprowadzające ich kontrolę celną, deklarowanie itp..[...]
3/2019 str. 108

Kup aby przeczytać całość