Znajdź artykuł

Podmioty ponoszące odpowiedzialność podatkową

Godne prezentacji jest zagadnie¬nie ogólnego spojrzenia na krąg pod¬miotów ponoszących odpowiedzialność podatkową. Prezentacja tego rodzaju uzmysłowić może wielkość przedmiotową indywidualnej odpowiedzialności podmiotowej. Wyprzedzająco należy w tym miejscu zakreślić przynajmniej podstawowy krąg podmiotowy sygnalizowanej problematyki. Podmiotami, które ponoszą odpowiedzialność podatkową są: podatnik, płatnik, inkasent. [...]
1/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość