Podatki w obrocie towarowym z zagranicą część druga – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatki w obrocie towarowym z zagranicą część druga

PODATEK AKCYZOWY Przepisy ogólne Podatek akcyzowy jest podatkiem nakładanym na towary charakteryzujące się wysokim stopniem akumulacji zysku oraz na towary luksusowe. Obowiązek podatkowy w akcyzie ciąży na producencie oraz importerze wyrobów akcyzowych i powstaje niezależnie od obowiązku podatkowego w podatku VAT. Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności określone w art. 2 ustawy VAT dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy VAT. Załącznik ten obejmuje: 9 stron - 32787 znaki [...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość