Podatki w obrocie towarowym z zagranicą Część druga – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatki w obrocie towarowym z zagranicą Część druga

PODATEK AKCYZOWY Przepisy ogólne Podatek akcyzowy jest podatkiem nakładanym na towary charakteryzujące się wysokim stopniem akumulacji zysku oraz na towary luksusowe. Obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje niezależnie od obowiązku podatkowego w podatku VAT i ciąży w imporcie na: • importerze wyrobów akcyzowych, • podmiocie posiadającym importowany wyrób akcyzowy, od którego nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna. [...]
5/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość