Pochodzenie towarów (częśc trzecia – druga opublikowana została we wrześniowym numerze „Monitora”) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pochodzenie towarów (częśc trzecia – druga opublikowana została we wrześniowym numerze „Monitora”)

... Przepisy te nie obowiązują w odniesieniu do wystawionych przez eksportera fałszywych deklaracji na fakturze, ponieważ organy celne w tym przypadku nie popełniły błędu. Sam fakt, że w terminie późniejszym okaże się, że świadectwo pochodzenia było fałszywe, nie wystarcza, aby usprawiedliwić to istnieniem "szczególnych okoliczności" w rozumieniu art. 239 KC i dlatego umorzyć cło w przywozie (patrz  Rozdział XVII punkt 5). W przypadku fałszywych świadectw pochodzenia nie wchodzi w rachubę ochrona zaufania, ponieważ organy celne nie uczestniczyły w ich wystawianiu. ...[...]
10/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość