Znajdź artykuł

Pochodzenie towarów – zasady dokumentacji pochodzenia (część piąta – czwarta zamieszczona została w poprzednim wydaniu „Monitora”)

4 strony – 16 400 znaki W poprzedniej części omówiliśmy zasady i reguły preferencyjnego pochodzenia towarów. W tej części chcielibyśmy skoncentrować się na kwestiach nieco bardziej administracyjnych, mianowicie na sposobach dokumentowania pochodzenia towarów. Zanim jednak zaczniemy omawiać szczegółowe rozwiązania w zakresie dokumentacji pochodzenia, warto przeanalizować przyczyny, dla których ta kwestia ma tak istotne znaczenie. Fakt, że Wspólnota przyznała preferencje taryfowe dla niektórych państw lub grup towarów oznacza, że organy celne Wspólnoty muszą sprawować kontrolę nad poprawnym wykorzystywaniem przez importerów tych preferencji. Ponadto, ... [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość