Znajdź artykuł

Pochodzenie towarów jako instytucja prawa celnego – termin ważności dowodów pochodzenia a procedura składu celnego (część siódma)

4 strony – 17 359 znaki W ramach cyklu poświęconego kwestii pochodzenia towarów, w poprzednim artykule omówiliśmy reguły dokumentowania preferencyjnego pochodzenia. W szczególności podjęliśmy takie kluczowe kwestie, jak: rodzaje dowodów pochodzenia, zasady ich wystawiania oraz wymogi formalne, jakie muszą spełniać, aby mogły stanowić podstawę zastosowania preferencji celnych (m.in. termin ważności dowodów). W ramach niniejszego cyklu uznaliśmy za konieczne omówienie także kwestii terminów ważności dowodów pochodzenia w przypadkach szczególnych, aczkolwiek często spotykanych w praktyce. Bodźcem do podjęcia rozważań nad niniejszą kwestią była również zmiana przepisów prawa krajowego dotycząca terminów ważności dowodów pochodzenia, wprowadzona w życie 4 sierpnia 2007r.1 [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość