Znajdź artykuł

Pochodzenie towarów jako instytucja prawa celnego – Preferencyjne pochodzenie towarów – umowy europejskie (część czwarta)

4 strony- 14666 znaki W niniejszej części artykułu autorzy pragną skoncentrować się na omówieniu kwestii związanych z preferencyjnym pochodzeniem towarów. Warto zwrócić uwagę, że jakkolwiek kwestia ta w samym wkc została potraktowana stosunkowo pobieżnie, wszak traktuje o niej jeden tylko przepis - art. 27 WKC, to zdaje się być ona dalece bardziej złożona i skomplikowana niż niepreferencyjne określanie pochodzenia towarów. [...]
4/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość