Znajdź artykuł

Plan awaryjny w środowisku celnym w zakresie stosowania prawa celnego

Unijny Kodeks Celny vs Wspólnotowy Kodeks Celny Unijny Kodeks Celny (UKC) powstał z przekształcenia Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC) . Nie jest on aktem normatywnym nowym, wprowadził 369 zmian do ZKC. Na razie bez zmian pozostaje tylko 80 artykułów ze 188 zawartych w ZKC. W UKC jest obecnie zawartych 247 artykułów czyli o 59 (ponad 31%) więcej niż ZKC. Wprowadzone zmiany w Zmodernizowanym Kodeksie Celnym w zakresie materialnego prawa celnego dotyczą następujących zagadnień: [...]
5/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość