Znajdź artykuł

Pierwsza polska sprawa w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości a podatki związane z samochodami osobowymi

7 stron – 25659 znaki Polskie przepisy ustawy o podatku akcyzowym najprawdopodobniej naruszają art. 90 zdanie 1 traktatu, w myśl którego żadne państwo UE nie może na¬kładać podatku wyższego niż ten, jaki stosuje na podobne produkty krajowe. Zastrzeżenia budzi także § 7 rozporządzenia MF z 1 kwietnia 2004 r., uzależniającego, procentowe stawki akcyzy od wieku sprowadzonego auta, co ma wpływ na ich cenę, i jest sprzeczne z art. 90 zdanie 2 traktatu. [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość