Znajdź artykuł

Partnerstwo strategiczne pomiędzy Afryką a Unią Europejską jako ustrój międzynarodowego zarządzania. Warunki osiągnięcia sukcesu oraz perspektywy integracji gospodarczej.

8 stron – 27600 znaków Integracja krajów rozwijających się w zakresie handlu międzynarodowego wzbudziła w ubiegłych miesiącach bardzo duże zainteresowanie zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak na płaszczyźnie międzyregionalnej: Na spotkaniu w dniach 8 i 9 grudnia 2007 roku w Lizbonie państwa AKP wspólnie z UE uchwaliły trzy ważne dokumenty. Chodzi tu o „Lisbon Declaration“, „The Africa-EU Strategic Partnership – A Joint Afric-EU Strategy“ oraz „First Action Plan (2008-2010) for the Implementation of the Africa-EU Strategic Partnership“. Powyższe dokumenty stanowiły jedynie częściowe zakończenie negocjacji w sprawie dalszego rozwoju stosunków pomiędzy państwami AKP a Unią Europejską. Oprócz tego uzgodnione mają być porozumienia o partnerstwie gospodarczym. Mają one bardziej szczegółowo regulować stosunki pomiędzy regionami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unią Europejską. [...]
6/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość