Pakiet regulacji taryfowych na 2000 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pakiet regulacji taryfowych na 2000 r.

W dniu 21 grudnia 1999 r. Rada Ministrów zaakceptowała pakiet regulacji taryfowych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. Pakiet ten zawiera taryfę celną oraz kontyngenty taryfowe ustanowione w związku z podpisanymi przez Polskę umowami o wolnym handlu oraz w ramach WTO - opublikowany został w Dz. U. z 27.12.1999 r. Nr 107. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość