Znajdź artykuł

Osoba nieobecna w postępowaniu podatkowo-celnym

Wracając do sprawy Osoba nieobecna w postępowaniu podatkowo-celnym Po przeczytaniu artykułu Andrzeja Halickiego „Osoba nieobecna w postępowaniu podatkowo-celnym” opublikowanym w numerze 10/2006 MPCiP, pozwalam sobie przesłać moje uwagi na ten temat. W samym tytule artykułu jest nieścisłość. Autor używa niezdefiniowanego pojęcia postępowanie podatkowo-celne. Przepisy prawa celnego czy podatkowego operują pojęciem postępowania podatkowego( Dział IV ordynacji podatkowej) lub postępowania w sprawach celnych (Rozdział 6 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. prawo celne). Oba te odrębne tryby postępowania stanowią rodzaj szczególnego jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość