Organizacja pracy w Urzędach Celnych II Rzeczypospolitej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Organizacja pracy w Urzędach Celnych II Rzeczypospolitej

System celny w II Rzeczpospolitej różnił się znacznie od współczesnego. Obecnie, Głównemu Urzędowi Celnemu podlega bezpośredni 19 urzędów celnych, granicznych i wewnętrznych. A jak wyglądało to w okresie międzywojennym? Do roku 1934 w II Rzeczpospolitej administracja celna działała na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1921 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie tymczasowego ustroju władz i urzędów celnych na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 244), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji Ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R.P. Nr 91, poz. 846), oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dyrekcji Ceł na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego.[...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość