Znajdź artykuł

Organ finansowy w postępowaniu karnym skarbowym, część 1

W świetle art.133§1 k.k.s. w sprawach o delikty skarbowe (przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe) postępowanie przygotowawcze prowadzą: urząd celny, urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej. Spośród organów finansowych najszerzej określona jest właściwość urzędu skarbowego. Organ ten jest bowiem władny prowadzić postępowanie o wszystkie przestępstwa i wykroczenia skarbowe, za wyjątkiem tych, których prowadzenie ustawa powierza urzędom celnym (art.133§1 pkt.2 k.k.s.). [...]
2/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość