Znajdź artykuł

Ordynacja podatkowa i jej zastosowanie w postępowaniu w sprawach celnych – Rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach celnych i ich zaskarżanie w trybie odwoławczym (część piata)

Organy administracji celnej działają najczęściej poprzez wydawanie aktów administracyjnych. W doktrynie akt administracyjny jest określany jako władcze i jednostronne działanie prawne organu celnego zmierzające do wywołania (tj. powstania, zmiany lub zniesienia) skutków prawnych. Najważniejszą i najczęściej stosowaną formą działań administracji są zewnętrzne akty administracyjne skierowane na wywołanie indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. W postępowaniu w sprawach celnych zewnętrznymi aktami administracyjnymi są postanowienia i decyzje administracyjne. 12 stron - 45000 znaków[...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość