Opłaty manipulacyjne na gruncie przepisów prawa celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłaty manipulacyjne na gruncie przepisów prawa celnego

Pobieranie opłat manipulacyjnych przez organy celne zawsze budziło wiele kontrowersji, bez względu na wysokość pobieranych opłat. Należy zatem wyjaśnić, że opłaty te istniały już w okresie międzywojennym , . Warto zatem prześledzić charakter tych opłat poczynając od przepisów rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o Taryfie celnej, poprzez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem, ustawę z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne, ustawę z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne, ustawę z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne i kończąc na ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny. [...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość