Opłata manipulacyjna dodatkowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłata manipulacyjna dodatkowa

Opłata manipulacyjna dodatkowa, o której mowa w art. 276 § 2 Kodeksu celnego (zwana dalej opłatą) wymierzana jest w sytuacji ujawnienia nie zgłoszonego do odprawy celnej towaru, była znana już przedwojennym regulacjom prawnym i stanowiła należnosci państwowe, tyle tylko, iż maksymalny pułap jej wymiaru nie przekraczał 5% wartości celnej towaru (A. Gołoś, A. Wantuch, Kodeks celny - komentarz, Wyd. Difin 1998).[...]
5/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość