Znajdź artykuł

Omówienie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie stworzenia warunków dla prostej i pozbawionej papierowych dokumentów współpracy między administracją celną i przedsiębiorstwami

... Cło zwalcza działalność kryminalną, np. pornografię dziecięcą, nielegalny  handel bronią lub towarami podwójnego zastosowania, pranie brudnych pieniędzy i łamanie międzynarodowych sankcji (embarga). Ponadto chroni interesy ekonomiczne Wspólnego Rynku poprzez zwalczanie nadużyć (w zakresie podatków VAT i akcyzy), zapewnienie prawidłowego stosowania instrumentów polityki rolnej i handlowej (zwroty eksportowe, opłaty antydumpligowe, pozwolenia importowe i eksportowe). Zmieniają się również metody prowadzenia międzynarodowej wymiany handlowej. Coraz większą wagę przywiązuje się do  szybkości i terminowości wykonania usługi (kupna, sprzedaży, dostarczenia, przewozu). Redukcja kosztów przewozu, płynne przekraczanie granic, ...    [...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość