OLAF – międzynarodowa konferencja – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

OLAF – międzynarodowa konferencja

W dniach 25-27 października 2006 r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja, której organizatorem było Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF). Tematem konferencji była wymiana doświadczeń w celu poprawy współpracy operacyjnej służb i instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie nieprawidłowości na szkodę UE. [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość