Ograniczone stowarzyszenie z Europolem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ograniczone stowarzyszenie z Europolem

Sejm 14 marca 2002 r. w ustawie wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001r. Stało się to prawie w rok po parafowaniu w Brukseli umowy o stowarzyszeniu pomiędzy Polską i EUROPOLEM. Według polskiego ustawodawcy Umowa ta jest dobrą przesłanką dla szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej. Wcześniejsza współpraca, oparta na podpisanej umowie, pozwoli w przyszłości, czyli w momencie przyjęcia Polski do struktur Unii Europejskiej przygotować działania na wyższym poziomie. [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość