Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnych

Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnych prezentuje relację z kolejnego spotkania przedstawicieli środowiska agencji celnych, spedytorów i przewoźników z reprezentantami administracji państwowej w osobach przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Głównego Inspektoratu Celnego, Głównego Urzędu Ceł oraz dyrektorów urzędów celnych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnej, odbyło się w Gdyni w dniach 16-17 kwietnia 1998 roku. [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość