OECD – Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

OECD – Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego

Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego powstała z inicjatywy USA po podpisaniu przez najbogatsze kraje świata dnia 14 grudnia 1960 r. konwencji w Paryżu. Konwencję tą zawarły następujące państwa: Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, RFN, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania i Włochy. W 1964 r. do OECD przyjęta została Japonia, w 1968 r. Finlandia, w 1971 r. Australia, w 1973 r. Nowa Zelandia, a w 1994 r. Meksyk. [...]
8/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość