Znajdź artykuł

Odprawa w porcie morskim skończy się w ciągu 24 godzin

Ministerstwo Gospodarki chce m.in. zobowiązać organ celny do przesyłania do innych służb informacji dotyczących terminu odprawy w kraju wywozu, rodzaju środka transportu oraz warunków frachtu. Celnicy, a także służby sanitarne, handlowe oraz weterynaryjne będą musiały przeprowadzić wszystkie czynności urzędowe tak, aby przesyłka została dopuszczona do wolnego obrotu w ciągu 24 godzin od momentu, w którym importer przedstawi towar do kontroli celnej w porcie morskim. Ma to przyśpieszyć odprawy celne w portach morskich. [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość