Odprawa czasowa ruchomych zabytków kultury w wywozie poza obszar celny UE na podstawie karnetu ATA – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odprawa czasowa ruchomych zabytków kultury w wywozie poza obszar celny UE na podstawie karnetu ATA

Temporary admission of movable monuments of culture in exportation

Problematyka zawarta w niniejszym artykule koncentruje się na analizie procedury odprawy czasowej w wariancie wywozowym ruchomych zabytków kultury z Polski do kraju trzeciego na podstawie karnetu ATA. Karnet ATA Karnet ATA upraszcza całą procedurę, gdyż jest jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, zgłoszeniem celnym i dokumentem zabezpieczającym należności przywozowe.[...]
1/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość