Znajdź artykuł

Odpowiedzialność instytucji rządowych w obrocie towarami strategicznymi

Bezpośrednią kontrolę nad bezpieczeństwem państwa sprawuje rząd i Prezes Rady Ministrów. Odpowiednie resorty podlegające bezpośrednio pod Premiera mają wytyczone cele i zadania w celu prawidłowego zapewnienia bezpieczeństwa. Kompetencje organów państwowych w systemie kontroli eksportu rozkładają się na poszczególne ministerstwa. [...]
4/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość