Znajdź artykuł

Od Pascala do rozporządzenia nr 4045

Od wieków uważano, że ryzyko jest czymś nieprzewidywalnym i deterministycznym (z wyroku boskiego) a walka z nim polega przede wszystkim na minimalizowaniu strat spowodowanych jego wystąpieniem. Jednak wiek XVI i XVII, kiedy cywilizacja europejska rozpoczęła ekspansję na nowe lądy wymusił zarówno na podróżnikach jak i na ówczesnych uczonych bardziej metodyczne podejście do tego problemu. Pierwsze kroki w tym kierunku postawili Pascal i Fermat tworząc podwaliny pod teorie prawdopodobieństwa i podejmowania decyzji. Pod nazwą zakład Pascala przeszło do historii pytanie, które zadać sobie może każdy: „Czy Bóg istnieje, czy nie?”. Zdaniem uczonego, to z pozoru proste pytanie jest rodzajem gry, w której wszyscy biorą udział bez możliwości odstąpienia. Ponieważ nikt nie jest w stanie za pomocą doświadczenia przewidzieć jednoznacznie rozwoju wypadków musi podjąć decyzję samodzielnie rozważając ewentualne przyszłe konsekwencje takiego kroku. 4 strony - 14190 znaków [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość