Obszar Schengen – przestrzeń bez granic wewnętrznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Obszar Schengen – przestrzeń bez granic wewnętrznych

5 stron – 19900 znaki Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami 1 stycznia 2008 r. nastąpi rozszerzenie obszaru Schengen o nowe kraje Unii Europejskiej i Szwajcarię. Polska przystępując do Układu będzie zobowiązana do zapewnienia swobodnego przepływu osób i towarów przez wspólną granicę z państwami członkowskimi UE. Jednocześnie będziemy odpowiedzialni za zapewnienie odpowiednich standardów zabezpieczenia granicy lądowej z Rosją, Białorusią i Ukrainą oraz granicy morskiej i powietrznej, która będzie stanowiła zewnętrzną granicę tzw. Obszaru Schengen. [...]
5/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość