Znajdź artykuł

Obroty handlowe Polski z Rosją, Ukrainą i Białorusią po akcesji do Unii Europejskiej część I

Polska przystępując do Unii Europejskiej została objęta wspólną polityką handlową, co zasadniczo zmieniło warunki handlu z państwami trzecimi, w tym również z WNP. Wśród tego ugrupowania najważniejszymi partnerami handlowymi Polski są trzy bezpośrednio z nią sąsiadujące rynki, tj. Rosja, Ukraina i Białoruś, na które w 2009 r. przypadło 92,4% polskiego eksportu do WNP oraz 96,2% importu . Stosunki gospodarcze z pozostałymi rynkami tego ugrupowania są więc marginalne. [...]
6/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość