Obrót ekwiwalentny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Obrót ekwiwalentny

Obrót ekwiwalentny to szczególny sposób korzystania z procedury uszlachetniania czynnego, który - o ile spełnione zostaną określone warunki - pozwala na wytworzenie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych, a więc użycie do produkcji towarów wspólnotowych w miejsce towarów przywożonych w tym celu spoza obszaru celnego Wspólnoty. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane zarówno w systemie zawieszeń, jak i w systemie ceł zwrotnych. Czy i zgodnie z jakimi warunkami towary ekwiwalentne mogą być zastosowane w procesie uszlachetniania precyzuje pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. 5 stron - 16024 znaki[...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość