O klasyfikacji preparatów zapachowo-smakowych używanych do produkcji chipsów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

O klasyfikacji preparatów zapachowo-smakowych używanych do produkcji chipsów

Klasyfikacja określonego towaru nie powinna w zasadzie przysparzać problemów, gdyż taryfa celna importowa, na podstawie której dokonywana jest klasyfikacja towaru, w założeniu winna zapewniać jednolitą interpretację. Taryfa celna przyjęła w całości nazewnictwo i pełne zasady interpretacji Scalonej Nomenklatury Określania i Kodowania Towarów i podlega określonym zasadom, na jakich jest oparta oraz Ogólnym Regułom. Wszystko to ma tworzyć określoną systematykę, według której dany towar - przynajmniej teoretycznie - zostaje sklasyfikowany zawsze do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem wszystkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. 3 strony - 8077 znaków [...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość