Znajdź artykuł

Numery identyfikacji podatkowej

1 stycznia 1996 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników (Dz. U. nr 142, poz. 702), ktora wprowadza jednolity i powszechny system identyfikacji podatkowej, mający usprawnić pobór podatków oraz zapewnić skuteczną jego kontrolę. Poprawa funkcjonowania systemu podatkowego wymaga zapewnienia administracji podatkowej ściśle określonych informacji o podatnikach i płatnikach. Dotychczas obowiązywały trzy identyfikatory, którymi posługiwała się administracja podatkowa: PESEL dla obywateli, REGON dla podmiotów gospodarczych oraz NIP dla podatników podatku od towarów i usług. Powołana ustawa rozszerza stosowanie na wszystkich podatników odrębnego identyfikatora NIP.[...]
5/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość