Znajdź artykuł

Nowy okólnik prezesa guc w sprawie agencji celnych

Z dniem 25.05.96 straciły moc: okólnik nr 4 Prezesa GUC z dn. 22.10.91 w sprawie postępowania organów celnych przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie agencji celnej i pismo okólne nr 2 Prezesa GUC z dn. 4.07.1992 w sprawie agencji celnych. Obecnie obie te sfery - tryb ubiegania się i udzielania pozwolenia na działanie, jak i zasady pracy oraz kontroli agencji celnych reguluje jeden zbiór wytycznych - okólnik nr 4 z dn. 24.04.96.[...]
6/1996 str. 177-06-1996

Kup aby przeczytać całość