Znajdź artykuł

Nowelizacja Konwencji TIR I faza

Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR zwana w skrócie Konwencją TIR 1975, została sporządzona w Genewie w dniu 14 listopada 1975r. W chwili obecnej 64 kraje są Stronami Konwencji TIR i należą do niej kraje Unii Europejskiej, kraje byłego obozu socjalistycznego i byłego Związku Radzieckiego oraz szereg krajów pozaeuropejskich. W ubiegłym roku przystąpiło do Konwencji Księstwo Lichtensteinu, Kirgistan oraz Liban.[...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość