Nowelizacja kompendium opinii klasyfikacyjnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowelizacja kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych HS jest publikowana przez WCO i zawiera ponumerowaną listę, mającą na celu uporządkowanie pozycji i podpozycji Opisu HS oraz Systemu Kodowania przyjętych przez WCO Opinii Klasyfikacyjnych. Pozycje i podpozycje mieszczące się w ramach HS przedstawione są w porządku chronologicznym. Kompendium zostało opracowane w dwóch oficjalnych językach WCO - angielskim i francuskim i możliwy jest do niego bezpośredni dostęp za pośrednictwem internetu. [...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość